Bistabilní klopný obvod


Hlavní stránka


Teorie:

astabilní klopný obvod

monostabilní klopný obvod

bistabilní klopný obvod

Schmitův klopný obvod

Praxe:

KO v souměrném zapojení

Nesouměrný KO

KO v akustice

Jednoduchý alarm

Bistabilní klopný obvod má dva stabilní stavy, je konstruován tak, že v obvodu může být každý z těchto dvou stavů udržen libovolně dlouhou dobu, není-li porušen vnějším popudem. Obvod může být sestaven z diskrétních součástek anebo může být v integrované podobě , avšak princip bývá vždy podobný.

Je tvořen dvěma spínači.Řízení tranzistorů se děje přes báze.Jde o obvod s kladnou zpětnou vazbou.


Princip činosti: Připojením napájecího napětí Ucc se oba tranzistory začnou otevírat.Rychlejší tranzistor se otevře dříve např. T1, na jeho kolektoru poklesne napětí.Toto napětí se přes odpor Rb2 pře- nese na bázi tranzistoru T2, který se uzavře, jde o první stabilní stav kdy tranzistor T1 je otevřen a T2 uzavřen.Změnu stavu zajistíme přivedením impulzu na vtup 2.Tranzistor T2 se otevře a na jeho kolektoru poklesne napětí, které se přes odpor Rb1 přenese na bázy tranzistoru T1, který se uzavře ,jde o druhý stabilní stav kdy tranzistor T1 je uzavřen a T2 otevřen.Změnu tohoto vztahu docílíme přivedením impulzu na vstup 1.

Jako paměťový prvek


Má-li tento obvod fungovat jako paměťový prvek, tak když bude na vstupu log1, tak na výstupu musí být také log1.

Použití: používá se v počítačích jako paměťový prvek,tvoří soustavu registrů,čítačů a děličů jako dělička dvěma (dvojkový dělič),jako hlavní část polovodičových pamětí
mail na autora:  T.Kabat@seznam.cz


reklama: